Jdi na obsah Jdi na menu
 


Myslivecký spolek Hostišová - Lhotka

30. 4. 2019

Brigáda – oplocenka pod Chlumem

O víkendu 27. - 28.4. jsme uskutečnili brigádu na vybudování oplocenky pro novou lesní výsadbu.

Díky dlouhotrvajícímu suchu a kůrovcové kalamitě dochází k likvidaci smrkových porostů v okolních lesích. Na holinách po vytěženém smrku se lesní hospodáři snaží obnovit les v jiné druhové struktuře. Sázejí více listnáčů, modřínů a jedlí, tedy druhů, které jsou odolnější a které by měli v budoucnu smrky nahradit.

Protože nám není tento stav lhostejný, přijali jsme žádost majitelů lesa o pomoc při výstavbě oplocenky, která má chránit novou výsadbu před okusem spárkatou zvěří.

V sobotu jsme si nachystali pomocí vrtáku díra pro kůly a v neděli od osmi do patnácti hodin jsme oplocenku stavěli. Podařilo se nám postavit oplocenku v celkové délce přes půl kilometru.

Když půjdete na procházku po cestě ze Lhotky na Chlum a zkrátíte si cestu lesním chodníkem, budete mít novou oplocenku po levé straně.

 

Členové MS Hostišová - Lhotka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. 4. 2019

Prosba – omezení volného venčení psů

 

Naši členové v minulých dnech rozmístili po okolí tabulky s prosbou o omezení volného pobíhání psů (viz foto).

Právě v této době začíná hlavní sezóna kladení mláďat všech zástupců volně žijící fauny. Pes, který není pod kontrolou (na vodítku) a pobíhá volně, může narazit na čerstvě narozené mládě, pro která je toto setkání často fatální. Buď je psem hned usmrceno, nebo dojde k vyplašení matky mláděte a ta se pak, díky pachu psa, není schopna k mláděti vrátit. Výsledek je stejný – mládě bez pomoci matky zahyne.

V okolní honitbě se v tuto dobu také nacházejí mláďata divokých prasat. Setkání s nimi může být zase nepříjemné pro psa. Bachyně prasete divokého svá selátka vždy srdnatě brání a snadno může dojít při takové události k vážnému poranění psa.

Mějte prosím tyto informace na paměti a při venčení pejsků zamezte pomocí vodítka jejich volnému pobíhání.

Děkujeme.

 

Členové MS Hostišová - Lhotka

img_0314.jpgimg_0352.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sběr odpadu – 7.4.2019

Náš Myslivecký spolek Hostišová - Lhotka se v neděli 7.4. 2019 zapojil do celostátní akce Ukliďme svět - ukliďme Česko”.

Sraz jsme měli ráno v osm hodin. Sešlo se nás 13 členů, rozdělili jsme se do čtyř skupin, dvě na Hostišové a dvě ve Lhotce. Postupně jsme prošli a vysbírali odpad z okolí cest mezi Lhotkou, Chlumem, Hostišovou a Tečovicemi. Během dopoledne se nám podařilo nasbírat tři  přívěsné vozíky nejrůznějšího odpadu, který někteří naši spoluobčané pohodili podél cest. Odpad jsme odevzdali se svolením obce Hostišová do jejich sběrného dvoru.

Po odvedené práci a s hřejivým pocitem, že jsme něco udělali pro krásnější životní prostředí jsme se přesunuli na letiště nade Lhotkou. Zde jsme si rozdělali oheň, opekli špekáčky a v družné debatě plánovali další, tentokráte již myslivecké akce. 

Jarní úklid provádíme pravidelně již několik let a na příští sběr zveme všechny spoluobčany, kterým stav našeho nejbližšího okolí není lhostejný.

 

Členové MS Hostišová Lhotka